IT služby

  • viac ako 25-ročné skúsenosti s vývojom softvéru
  • relačné databázy
  • návrh dátového modelu
  • spracovavanie veľkých objemov dát
  • programovanie PL/SQL, SQL, PHP
  • analýzy, reverzné inžinierstvo
  • optimalizácia existujúcich riešení
IT služby