Dopravné služby

 • vnútroštátna nákladná preprava do 3.5 t
 • medzinárodná nákladná preprava v rámci EU
 • nábytok, technika, rôzny tovar (okrem nebezpečných látok, tekutín, sypkého materiálu, živých zvierat a tovaru podliehajúceho skaze)
 • poistenie CMR
 • možnosť pripoistenie zásielky

Cenník (ceny s DPH)

 • základná cena: 0.80 EUR/km
 • s prívesom prirážka: 50 %
 • nad 200 km zľava; 10 %
 • nad 1000 km zľava: 20 %
 • stojné pri vykládke/nakladke:
  • do 1 h: 0 EUR
  • nad 1 h: 20 EUR/h
 • Pri opakovaných zákazkách možnosť individuálnej dohody
Dopravné služby